Ta strona u偶ywa plik贸w cookie w celu usprawnienia i u艂atwienia dost臋pu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptacj臋 tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatno艣ci    Jak wy艂膮czy膰 cookies? AKCEPTUJ臉

Prywatno艣膰

Szanuj膮c prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w naszego serwisu internetowego, pos艂ugujemy si臋 Polityk膮 ochrony prywatno艣ci.

Polityka Ochrony Prywatno艣ci

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od U偶ytkownik贸w podczas korzystania z witryny internetowej katalog-foto.pl, dzia艂aj膮cej pod adresem internetowym www.katalog-foto.pl, (dalej 鈥濻erwis鈥), udost臋pnianej przez Grupa Seodigital pod adresem: Suite 6
25 Bedford Street Covent Garden, London, United Kingdom, WC2E 9HA.

鈥濽偶ytkownik鈥 w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatno艣ci oznacza osob臋 fizyczn膮 korzystaj膮c膮 z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i r贸wnoznaczne z wyra偶eniem przez U偶ytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatno艣ci.

Dane osobowe

Zgodnie z tre艣ci膮 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych (鈥濺ozporz膮dzenie鈥) Grupa Seodigital, pod adresem: Suite 6 - 25 Bedford Street Covent Garden, London, United Kingdom, WC2E 9HA, (zwana w Polityce Ochrony Prywatno艣ci: 鈥濭S鈥), informuje, 偶e jest administratorem danych osobowych podanych przez U偶ytkownika w zwi膮zku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z Rozporz膮dzeniem, a w przypadkach wymaganych jej tre艣ci膮, za zgod膮 U偶ytkownika.

GS zbiera wy艂膮cznie dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do rejestracji konta w serwisie katalog-foto.pl i 艣wiadczenia wybranej przez U偶ytkownika us艂ugi.

W czasie rejestracji lub dokonywania zam贸wienia us艂ugi GS gromadzi dane podane przez U偶ytkownika w udost臋pnionych formularzach. Dane te obejmuj膮:

 • imi臋,
 • Nazw臋 u偶ytkownika,
 • adres e-mail,
 • adres strony www,

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporz膮dzenia, wyra偶enie przez U偶ytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych nast臋puje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury maj膮cej na celu umo偶liwienie korzystania z Serwisu. U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili odwo艂a膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji us艂ugi na rzecz U偶ytkownika lub rejestracji U偶ytkownika w Serwisie. W przypadku nieudost臋pnienia przez U偶ytkownika wymaganych danych osobowych, nie b臋dzie mo偶liwe dokonanie rejestracji U偶ytkownika w Serwisie i realizacja us艂ugi na rzecz U偶ytkownika.

Podstaw膮 przetwarzania przez GS danych osobowych przekazanych przez U偶ytkownika jest dobrowolna rejestracja konta w serwisie katalog-foto.pl. W przypadku marketingu us艂ug w艂asnych oraz przesy艂ania przez GS informacji na temat swojej oferty na podany przez U偶ytkownika adres e-mail, podstaw膮 przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu GS (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporz膮dzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez GS informacji o swoich produktach i us艂ugach umo偶liwia dostarczenie U偶ytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz U偶ytkownika us艂ugi Newsletter, podstaw膮 przetwarzana danych jest zgoda U偶ytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporz膮dzenia), kt贸r膮 U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili odwo艂a膰.

Dane osobowe U偶ytkownika b臋d膮 przechowywane w formie pozwalaj膮cej na identyfikacj臋 U偶ytkownika nie d艂u偶ej ni偶 jest to konieczne dla cel贸w, dla kt贸rych dane osobowe s膮 zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe b臋d膮 w zwi膮zku z tym przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji umowy i 艣wiadczenia wybranej przez U偶ytkownika us艂ugi. Po tym czasie dane b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny w celu rozstrzygni臋cia wszelkich potencjalnych spor贸w, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi us艂ugami, np. zwi膮zanych z roszczeniami (okres ten b臋dzie obejmowa艂 termin biegu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika lub innych danych, o kt贸rych mowa w Polityce Ochrony Prywatno艣ci, mo偶e nast膮pi膰 na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporz膮dzenia wobec podmiot贸w 艣wiadcz膮cych na rzecz GS us艂ugi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarz膮dzania Serwisem.

GS powierza przetwarzanie danych osobowych U偶ytkownika lub inne dane, o kt贸rych mowa w Polityce Ochrony Prywatno艣ci, innym podmiotom 艣wiadcz膮cym bezpo艣rednio na rzecz GS us艂ugi w zakresie niezb臋dnym do realizacji dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporz膮dzeniem.

Z zastrze偶eniem powy偶szych postanowie艅, zebrane dane osobowe nie zostan膮 ujawnione 偶adnym innym osobom lub instytucjom, chyba 偶e b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub b臋dzie to niezb臋dne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantuj膮ca ochron臋 praw i prywatno艣ci U偶ytkownika.

Prawa i obowi膮zki U偶ytkownika

U偶ytkownik ma prawo dost臋pu do tre艣ci danych osobowych oraz prawo do 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem przepis贸w prawa albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.

W przypadku przetwarzania danych U偶ytkownika w celu marketingu us艂ugi i produkt贸w w艂asnych, U偶ytkownik mo偶e w ka偶dym czasie wnie艣膰 pisemne i umotywowane 偶膮danie zaprzestania przetwarzania jego danych ze wzgl臋du na jego szczeg贸ln膮 sytuacj臋 lub wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

GS umo偶liwia U偶ytkownikowi usuni臋cie jego danych osobowych ze zbioru danych na 偶膮danie U偶ytkownika lub na podstawie przepis贸w Rozporz膮dzenia.

GS mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli U偶ytkownik naruszy艂 regulamin Serwisu lub obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia okoliczno艣ci naruszenia i ustalenia odpowiedzialno艣ci U偶ytkownika.

Je偶eli U偶ytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych os贸b (w tym ich imi臋 i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mo偶e to uczyni膰 wy艂膮cznie pod warunkiem nienaruszania przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa i d贸br osobistych tych os贸b.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, kt贸re s膮 zapisywane na dysku urz膮dzenia ko艅cowego U偶ytkownika, u偶ywane do rozpoznawania urz膮dzenia U偶ytkownika przy ponownym po艂膮czeniu z witryn膮 internetow膮 stosuj膮c膮 cookies.

Cookies nie s艂u偶膮 do ustalania to偶samo艣ci U偶ytkownika, lecz pozwalaj膮 dok艂adniej okre艣la膰 indywidualne potrzeby U偶ytkownika pos艂uguj膮cego si臋 danym urz膮dzeniem i dzi臋ki temu oferowa膰 us艂ugi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymaga艅, a tak偶e u艂atwia膰 po艂膮czenie z interesuj膮cymi U偶ytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies s膮 wykorzystywane przez GS r贸wnie偶 do cel贸w:

 • statystycznych 鈥 co pozwala na tworzenie do cel贸w wewn臋trznych i kontrahent贸w statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin U偶ytkownik贸w,
  prezentacji i personalizacji przekaz贸w marketingowych wy艣wietlanych na danym urz膮dzeniu ko艅cowym.

U偶ytkownik mo偶e nie wyrazi膰 zgody na umieszczanie cookies na jego urz膮dzeniu ko艅cowym. W tym celu nale偶y skorzysta膰 z opcji wy艂膮czenia pobierania i przechowywania cookies w przegl膮darce internetowej. Spos贸b wy艂膮czenia mo偶liwo艣ci pobierania i przechowywania plik贸w typu cookies w popularnych przegl膮darkach internetowych udost臋pniany jest przez dostawc臋 przegl膮darki.

Usuni臋cie cookies mo偶e doprowadzi膰 do utraty mo偶liwo艣ci korzystania z niekt贸rych funkcjonalno艣ci witryn internetowych GS.

Inne dane

W niekt贸rych przypadkach GS gromadzi okre艣lone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty U偶ytkownika w Serwisie lub za po艣rednictwem adres贸w poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne zwi膮zane z korzystaniem z Serwisu (adres IP) s膮 przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim. Dane te s膮 wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia dzia艂ania, funkcjonalno艣ci i wydajno艣ci Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych U偶ytkownika przed udost臋pnieniem ich osobom nieupowa偶nionym, zebraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane s膮 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮.

W szczeg贸lno艣ci Administrator wykorzystuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dost臋pem podmiot贸w nieupowa偶nionych, zapewnia dost臋p do konta U偶ytkownika wy艂膮cznie po uwierzytelnieniu obejmuj膮cym podanie indywidualnego loginu oraz has艂a. Ponadto dane podawane przez U偶ytkownika w czasie wype艂niania i przesy艂ania formularzy internetowych s膮 szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikat贸w SSL.

Kontakt

U偶ytkownik Serwisu mo偶e w dowolnym czasie skontaktowa膰 si臋 z GS w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki spos贸b GS wykorzystuje lub zamierza wykorzystywa膰 jego dane osobowe a tak偶e w celu zg艂oszenia wszelkich zdarze艅 maj膮cych wp艂yw na bezpiecze艅stwo przekazu informacji i danych. W tym celu nale偶y U偶ytkownik powinien skorzysta膰 z adresu e-mail.: seodigital@wp.pl.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatno艣ci

GS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatno艣ci i jednocze艣nie zapewnia, 偶e prawa U偶ytkownika wynikaj膮ce z niniejszego dokumentu nie zostan膮 ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotycz膮ce Polityki Ochrony Prywatno艣ci b臋d膮 publikowane w witrynie internetowej www.katalog-foto.pl.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych U偶ytkownika oraz stosowaniem i realizacj膮 niniejszej Polityki Ochrony Prywatno艣ci U偶ytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Wystawy fotograficzne
Data dodania: 25 05 2018

Wystawy fotograficzne »

Internetowy portal fotograficzny - nowinki ze 艣wiata fotografii, aktualno艣ci, wystawy fotograficzne w twoim mie艣cie, konkursy i warsztaty fo...

Becla-Tomecki Galeria autorska
Data dodania: 29 12 2008

Becla-Tomecki Galeria autorska »

Galeria autorska - duetu autorskiego. Galeria zawiera nasze najnowsze oraz archiwalne prace z minionych lat, pogrupowane tematycznie - grafi...

M.Koteras - Fotografia 艢lubna
Data dodania: 07 04 2013

M.Koteras - Fotografia 艢lubna »

Ka偶da M艂oda Para marzy o tym by Ten Dzie艅 by艂 wyj膮tkowy i niezapomniany. Warto utrwali膰 na d艂u偶ej te cudowne chwile pe艂ne rado艣ci i wzruszen...

Fotografia 艣lubna Bydgoszcz
Data dodania: 11 05 2016

Fotografia 艣lubna Bydgoszcz »

Od d艂ugiego czasu Grupa 5D dzia艂a na rynku fotografii 艣lubnej w Bydgoszczy i oferuje nowo偶e艅com profesjonalne us艂ugi zar贸wno fotografii 艣lub...

Stock Press Photo
Data dodania: 03 09 2019

Stock Press Photo »

Stock Press Photo - bank zdj臋膰 Royalty Free. Internetowa galeria fotografii o r贸偶norodnej tematyce. Stock Press Photo jest serwisem fotograf...

Nowoczesna baza firm
Dodaj firm臋
Dodaj wpis swojej firmy w naszym katalogu!
 • Janecko:

  Cz臋sto zagl膮da艂em do tego serwisu ale teraz troch臋 przystopowali z aktualizacjami. Troch臋 szkoda bo ...

  Czytaj wi臋cej »
 • fotocyber:

  Fajna sprawa. bardzo du偶o ciekawych informacji, ciesz臋 si臋 偶e powstaja ci膮gle takie pasjonackie stro...

  Czytaj wi臋cej »
 • Fotixxx:

  Bardzo ciekawy portal, a偶 dziwne 偶e dopiero teraz si臋 o nim dowiedzia艂em :)...

  Czytaj wi臋cej »